Barion pixel

ÁSZF – e-könyv- és papírkönyv-értékesítés

Általános Szerződési Feltételek e-könyvek és papírformátumú könyvek értékesítésére

 1. https://www.talaldmegazigazit.com

oldalon forgalmazott e-könyvvel, papírkötéses könyvvel, ennek megvásárlásával összefüggő általános információk

Dobos Bernadett Noémi író, egyéni vállalkozó webáruházában e-könyveket (a továbbiakban: termék) és könyveket vásárolhat. Az e-könyv olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel vannak ellátva.

 1. A Szolgáltató
 2. https://www.talaldmegazigazit.com áruházat Dobos Bernadett Noémi egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
 3. A Szolgáltató székhelye: 2162 Őrbottyán Madách Imre utca 39
 4. Nyilvántartási szám: 50762543
 5. Cégbejegyzés kelte: 2016. 08. 23.
 6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 7. Adószám: 53157144-1-33

 

 

III. A termék megvásárlása

 1. A megrendelések leadása elektronikusan, telefonon és e-mailben lehetséges. Az elektronikus megrendelés Dobos Bernadett internetes áruházában, a 

https://www.talaldmegazigazit.com webcímen lehetséges.

A Szolgáltató a telefonon, e-mailben leadott rendeléseket az alábbi elérhetőségein fogadja: telefon: +36 70 294 6277, e-mail: dee.drummer@talaldmegazigazit.com, levelezési cím: 2162 Őrbottyán Madách Imre utca 39

Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele, hogy a vásárló a honlapon a megrendelésnél kért, és a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatokat megadja (Név; E-mail; Helység; Utca, házszám; Irányítószám) – ideértve az e-mail címet is. A papírkötéses könyv rendelése esetén szükséges a telefonszám megadása is, ugyanis a csomagküldő szolgálat futárja csak ezzel együtt tudják felvenni a csomagot. Az e-mail címre és a telefonszámra a futárnak van tehát szüksége, hogy a csomag kiszállításáról értesíteni tudja a vevőt.

A telefonon és e-mailben leadott rendelések akkor érvényesek, ha a vásárló a fent hivatkozott valamennyi személyes adatát a rendeléskor a Szolgáltató részére megadja.

A termékek ellenértéke bankkártyás fizetéssel vagy az ellenértéknek a Szolgáltató pénzintézeti számlájára történő átutalással – a megrendelő nevének az utalásnál történő megadásával – is rendezhető.

A papírkötéses könyv utánvéttel is rendelhető a weboldalon erre a célra megadott mezők kitöltésével.

A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, ÁFA hatályán kívül, tehát ÁFA kötelezettségtől mentesek. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az e-könyv termék a megrendelés után azonnal a vásárló rendelkezésére áll. A kiadvány a megrendelés után a https://www.talaldmegazigazit.com oldalról tölthető le PDF formátumban, igény esetén EPUB vagy MOBI formátumban is.

A papírformátumú könyv futárnak történő átadása hetente kétszer, csütörtökön és szombaton történik, a megrendelt papírkönyv tehát a két nap valamelyikén kerül feladásra: a kedden 21 óráig beérkező rendelések postázására csütörtökön, a kedd 21 óra után érkező rendelések postázására pedig szombaton kerül sor, a futárszolgálat pedig ettől az időponttól számított 3-4 munkanapon belül viszi házhoz/csomag-átvételi pontra a megrendelt terméket.

E-KÖNYV:

A Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A Szolgáltató a vásárló részére e-mailben történő megrendelés esetén a Szolgáltató először számlát küld, majd ennek kiegyenlítését követően küldi el a megrendelés során megadott e-mail címre az e-könyvek egyedi letöltési linkjét tartalmazó elektronikus levelet. Ilyen igény esetén a vásárló köteles megadni mindazon adatokat, amelyek a számla kiállításához szükségesek.

A letöltéssel a vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó. A továbbiakban: eszköz.) jogosult használni azzal, hogy a magánszemély vásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély vásárló a terméket egy saját eszközére töltheti le, és ezen az eszközön használhatja.

 1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód. A letöltés megvalósulására nézve a jelen fejezet 1. pontjában foglaltak az irányadók.
 2. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
 3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

PAPÍRKÖNYV:

–   Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

–   A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

 1. a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a dee.drummer@talaldmegazigazit.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

 1. b) Kézhezvételi időpont házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, csomagpont esetén a csomag átvételének időpontja. Ezek a számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 2. c) Elállás esetén a vásárló a sérülésmentes, használatlan terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (Dobos Bernadett, Budapest 1045 Rózsa utca 9. ½.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 2. A Szolgáltató az online áruházát alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 3. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 4. A vásárló az IV.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 5. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik: az dee.drummer@talaldmegazigazit.comcímen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (70) 2946277-es telefonszámon. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére telefonon: Hétfőtől-péntekig 9:00–16:00 között.
 7. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144, telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
 8. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk iránt a www.birosagok.huhonlapon tájékozódhat.

Budapest, 2020. november 23.

Dobos Bernadett Noémi egyéni vállalkozó – Dee Drummer, író

 

 

Pin It on Pinterest