Barion pixel

ÁSZF – e-könyv- és papírkönyv-értékesítés

Általános Szerződési Feltételek e-könyvek és papírformátumú könyvek értékesítésére

 1. https://www.talaldmegazigazit.com

oldalon forgalmazott e-könyvvel, papírkötéses könyvvel, ennek megvásárlásával összefüggő általános információk

Dobos Bernadett Noémi író, egyéni vállalkozó webáruházában e-könyveket (a továbbiakban: termék) és könyveket vásárolhat. Az e-könyv olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel vannak ellátva.

 1. A Szolgáltató
 2. https://www.talaldmegazigazit.com áruházat Dobos Bernadett Noémi egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
 3. A Szolgáltató székhelye: 2162 Őrbottyán Madách Imre utca 39
 4. Nyilvántartási szám: 50762543
 5. Cégbejegyzés kelte: 2016. 08. 23.
 6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 7. Adószám: 53157144-1-33

 

 

III. A termék megvásárlása

 1. A megrendelések leadása elektronikusan, telefonon és e-mailben lehetséges. Az elektronikus megrendelés Dobos Bernadett internetes áruházában, a 

https://www.talaldmegazigazit.com webcímen lehetséges.

A Szolgáltató a telefonon, e-mailben leadott rendeléseket az alábbi elérhetőségein fogadja: telefon: +36 70 294 6277, e-mail: dee.drummer@talaldmegazigazit.com, levelezési cím: 2162 Őrbottyán Madách Imre utca 39

Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele, hogy a vásárló a honlapon a megrendelésnél kért, és a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatokat megadja (Név; E-mail; Helység; Utca, házszám; Irányítószám) – ideértve az e-mail címet is. A papírkötéses könyv rendelése esetén szükséges a telefonszám megadása is, ugyanis a csomagküldő szolgálat futárja csak ezzel együtt tudják felvenni a csomagot. Az e-mail címre és a telefonszámra a futárnak van tehát szüksége, hogy a csomag kiszállításáról értesíteni tudja a vevőt.

A telefonon és e-mailben leadott rendelések akkor érvényesek, ha a vásárló a fent hivatkozott valamennyi személyes adatát a rendeléskor a Szolgáltató részére megadja.

A termékek ellenértéke bankkártyás fizetéssel vagy az ellenértéknek a Szolgáltató pénzintézeti számlájára történő átutalással – a megrendelő nevének az utalásnál történő megadásával – is rendezhető.

A papírkötéses könyv utánvéttel is rendelhető a weboldalon erre a célra megadott mezők kitöltésével.

A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, ÁFA hatályán kívül, tehát ÁFA kötelezettségtől mentesek. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az e-könyv termék a megrendelés után azonnal a vásárló rendelkezésére áll. A kiadvány a megrendelés után a https://www.talaldmegazigazit.com oldalról tölthető le PDF formátumban, igény esetén EPUB vagy MOBI formátumban is.

A papírformátumú könyv futárnak történő átadása hetente kétszer, csütörtökön és szombaton történik, a megrendelt papírkönyv tehát a két nap valamelyikén kerül feladásra: a kedden 21 óráig beérkező rendelések postázására csütörtökön, a kedd 21 óra után érkező rendelések postázására pedig szombaton kerül sor, a futárszolgálat pedig ettől az időponttól számított 3-4 munkanapon belül viszi házhoz/csomag-átvételi pontra a megrendelt terméket.

E-KÖNYV:

A Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A Szolgáltató a vásárló részére e-mailben történő megrendelés esetén a Szolgáltató először számlát küld, majd ennek kiegyenlítését követően küldi el a megrendelés során megadott e-mail címre az e-könyvek egyedi letöltési linkjét tartalmazó elektronikus levelet. Ilyen igény esetén a vásárló köteles megadni mindazon adatokat, amelyek a számla kiállításához szükségesek.

A letöltéssel a vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó. A továbbiakban: eszköz.) jogosult használni azzal, hogy a magánszemély vásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély vásárló a terméket egy saját eszközére töltheti le, és ezen az eszközön használhatja.

 1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód. A letöltés megvalósulására nézve a jelen fejezet 1. pontjában foglaltak az irányadók.
 2. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
 3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

PAPÍRKÖNYV:

–   Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

–   A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

 1. a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a dee.drummer@talaldmegazigazit.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

 1. b) Kézhezvételi időpont házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, csomagpont esetén a csomag átvételének időpontja. Ezek a számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 2. c) Elállás esetén a vásárló a sérülésmentes, használatlan terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (Dobos Bernadett, Budapest 1045 Rózsa utca 9. ½.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 2. A Szolgáltató az online áruházát alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 3. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 4. A vásárló az IV.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 5. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik: az dee.drummer@talaldmegazigazit.comcímen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (70) 2946277-es telefonszámon. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére telefonon: Hétfőtől-péntekig 9:00–16:00 között.
 7. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144, telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
 8. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk iránt a www.birosagok.huhonlapon tájékozódhat.

Budapest, 2020. november 23.

Dobos Bernadett Noémi egyéni vállalkozó – Dee Drummer, író

 

 

Pin It on Pinterest

Van számodra egy ajándékom:

Egy PÁRTALÁLÁSI TESZT, amely megmutatja,
hogy jelenlegi hozzáállásoddal mennyi esélyed van arra,
hogy megtalálhasd a számodra valóban IDEÁLIS társat.

Cserébe mindössze annyit kérek tőled,
hogy iratkozz fel a hírlevelemre!

A spamektől én is hidegrázást kapok, így megígérem,
hogy nem foglak elárasztani felesleges levelekkel minden héten,
és bármikor leiratkozhatsz, ha szeretnél.

(Adatvédelmi tájékoztató)

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.